Hypotheek overwaarde opnemen

Hoe kunt u, uw hypotheek overwaarde opnemen?

Verschillende gebeurtenissen kunnen ervoor zorgen dat er op een zeker ogenblik een overwaarde ontstaat. Niet alleen een stijging van de huisprijs, maar ook de aflossing van uw hypotheek kan hier bijvoorbeeld van aan de basis liggen. Wanneer er sprake is van een overwaarde betekent dit dat de woning over een grotere waarde beschikt ten opzichte van de hypotheek. Dit vermogen wordt in principe pas beschikbaar op het ogenblik dat u de woning in kwestie gaat verkopen. Het kan echter ook anders. Bent u helemaal niet van plan om te verhuizen? Dan zult u kunnen vaststellen dat ook de hypotheek overwaarde opnemen tot de mogelijkheden behoort. U zult in dat geval als het ware een voorschot nemen op de verkoopprijs van het huis. De verschillende manieren waarop uw hypotheek overwaarde opnemen kan gebeuren stellen we graag aan u voor hier op deze pagina.

De overwaarde gebruiken om een hypotheekverhoging door te voeren

De eerste mogelijkheid met betrekking tot uw hypotheek overwaarde opnemen uit zich onder de vorm van een verhoging van de hypotheek. In dit geval wordt er de mogelijkheid aangeboden om een zogenaamde heropname te doen van de bestaande hypotheek. De hypotheek waar men op dat ogenblik over beschikt dient dan wel lager te zijn dan de oorspronkelijke, hypothecaire inschrijving welke is gebeurd bij het Kadaster. Is er binnen de bestaande hypotheek geen sprake van extra ruimte? In dat geval is het natuurlijk steeds mogelijk om het afsluiten van een tweede hypotheek te overwegen. Let wel, de nieuwe hypotheek zal in de praktijk steeds worden getoetst aan de hand van de actuele normen.

De hypotheek overwaarde opnemen voor een extra krediet

Gaat u ook uw hypotheek overwaarde opnemen voor een tweede krediet? In dat geval zult u er dus rekening mee willen houden dat dit steeds dient te gebeuren tegen de op dat ogenblik van toepassing zijnde hypotheeknormen. Dit zorgt er in eerste instantie voor dat de nieuwe hypotheeksom de actuele waarde van de woning niet mag overschrijden. Dit gezegd zijnde is het zo dat er wel uitzonderingen bestaan. Kiest u er bijvoorbeeld voor om de overwaarde op te nemen met als doel om energiebesparende maatregelen door te voeren? Dan zult u kunnen vaststellen dat er tot 106 procent van de effectieve woningwaarde kan worden geleend.

De sale & lease back optie

Een tweede mogelijkheid op vlak van hypotheek overwaarde opnemen heeft betrekking tot de zogenaamde sale & lease back optie. In dit geval kiest u ervoor om uw woning te verkopen en vervolgens een huurovereenkomst af te sluiten bij een gespecialiseerd bedrijf. Op deze manier kunt u in de woning zelf blijven wonen, maar dan wel zonder alle verplichtingen welke u als woningeigenaar heeft. Dit gezegd zijnde spreekt het voor zich dat dit op financieel vlak eigenlijk niet zo’n interessante manier is om de overwaarde van uw woning te benutten. In principe wordt de hypotheek overwaarde opnemen op deze manier dan ook uitsluitend overwogen in één van de onderstaande situaties:

  1. Wanneer het niet mogelijk is om een hypotheek af te sluiten;
  2. Indien u graag nog een aantal jaren in de woning wil blijven wonen;
  3. Indien er geen nabestaanden zijn en u de overwaarde wenst te verzilveren;

Het mag in ieder geval duidelijk zijn, uw hypotheek overwaarde opnemen kan op tal van verschillende manieren gebeuren. Welke optie voor u nu uiteindelijk het interessantst zal zijn is sterk afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de vooropgestelde verwachtingen.

Denkt u erover de overwaarde van uw huis te benutten? Levius kan u daarbij helpen.